به گزارش دنیای اقتصاد، معاملات امروز بازار حکایت از شیب کاهشی عمده قیمت ها نسبت به روز گذشته دارد.

قیمت طلا

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۰۰ (دو هزار) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۰۰ -۶.۰۰ -۰.۳۱ 18:00
۲,۰۰۶ ۱۸ ۰.۸۷ ۲ روز پیش
۱,۹۸۸ ۱.۰۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۸۱,۹۰۰ (دو میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۸۱,۹۰۰ -۱۴,۸۰۰ -۰.۶ 19:15
۲,۴۹۶,۷۰۰ -۳۶,۰۰۰ -۱.۴۵ روز قبل
۲,۵۳۲,۷۰۰ ۵۳,۱۰۰ ۲.۰۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۵۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۷۵۱,۰۰۰ (ده میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۱,۰۵۰ (پنجاه و یک هزار و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۱,۰۵۰ -۱۳۰ -۰.۲۶ 19:15
۵۱,۱۸۰ -۶۲۰ -۱.۲۲ روز قبل
۵۱,۸۰۰ ۵۰۰ ۰.۹۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار مبادله ای

همچنین دلار مبادله ای با افزایش ۰.۰۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۱,۲۶۵ (چهل و یک هزار و دویست و شصت و پنج ) تومان معامله شد.

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۱۰۲ (پنجاه و چهار هزار و یکصد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴,۱۰۲ ۵ ۰ 17:20
۵۴,۰۹۷ -۷۰۸ -۱.۳۱ روز قبل
۵۴,۸۰۵ ۷۴۶ ۱.۳۶ ۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۲۹ درصدی، از ۶۲,۱۲۲ (شصت و دو هزار و یکصد و بیست و دو ) تومان به ۶۱,۹۴۴ (شصت و یک هزار و نهصد و چهل و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۱,۹۴۴ -۱۷۸ -۰.۲۹ 17:20
۶۲,۱۲۲ -۸۱۳ -۱.۳۱ روز قبل
۶۲,۹۳۵ ۹۲۴ ۱.۴۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۰۱۰ (چهارده هزار و ده ) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۲۰ (یک هزار و هشتصد و بیست ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به ۳۶,۹۱۹ (سی و شش هزار و نهصد و نوزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۲۹,۱۵۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۱۵۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۶۹ 19:15
۲۹,۳۵۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۲.۰۵ روز قبل
۲۹,۹۵۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۱.۶ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۹۸ 19:15
۱۵,۵۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۹۷ روز قبل
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱.۵۹ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۹۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۷۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.