اعضای شورای شهر تهران استفساریه شهردار تهران در خصوص مصوبه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان و نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را بررسی کردند.

اعضای شورای شهر تهران استفساریه شهردار تهران در خصوص مصوبه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان و نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را بررسی کردند. میثم مظفر عضو کمیسیون بودجه در این رابطه گفت: یک کمیته مشترک برای پاسخ به این استفساریه توسط کمیسیون حمل ونقل و حقوقی تشکیل شده و جمع‌بندی نهایی ما پاسخ به سه سوال بود.

او با بیان اینکه مصوبه نظام یک پارچه بلیط با دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات به سالمندان مغایرت ندارد، گفت: همچنین افزایش سقف اعتبار کارت بلیط سالمندان از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان تایید شد و ارائه خدمات به سالمندان از طریق سیستم یکپارچه بلیط الکترونیک خواهد بود.

شفیعی معاون حمل و نقل نیز با بیان این که افزایشی سقف اعتبار کارت بلیط سالمندان از ۱۵۰ به ۲۰۰ هزارتومان خبر خوبی برای این افراد است، گفت: اما این اقدام بار مالی دارد و ما در متمم این بار مالی را لحاظ خواهیم کرد.

اعضای شورای شهر بررسی استفساریه شهردار تهران در خصوص مصوبه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان و نظام یکپارچه بلیط الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران را با اتفاق آراء به تصویب رساندند.

این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند