گفته می شود در تیم اقتصادی دولت بر سر منابع تامین مالی ساخت ٤ میلیون مسکن، اختلاف وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی، راهکارهایی برای تامین طرح جهش مسکن مطرح کرده که شامل پرداخت تسهیلات از سوی بانکها، استفاده از اقساط بازپرداختشده مسکن مهر، واگذاری زمین به انبوهسازان و استفاده از پایه پولی است.

وزارت اقتصاد با پیشنهاد استفاده از پایه پولی مخالفت کرده و از تورم پیامد آن هشدار داده است. وزارت اقتصاد پیشنهاد جایگزینی برای تامین مالی ٤ میلیون واحد مسکونی دارد که روش جدیدی محسوب می شود که هنوز مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است.

 

این مطلب برایم مفید است
15 نفر این پست را پسندیده اند