هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹، با امضای معاون اول رئیس جمهور کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را در سال ۱۳۹۹ افزایش داد. این افزایش با هدف ارتقای سطح درآمدی مشمولین قانون کار صورت گرفت. 

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون ریال تعیین شد.

این مطلب برایم مفید است
23 نفر این پست را پسندیده اند