نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس مواد ۵۰، ۵۱ و ۵۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۵۰ این لایحه صد درصد سهم دولت از منابع موضوع بند ت ماده ۲۸ پس از کسر وجوه موضوع تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۴۲ این قانون از طریق ردیف‌هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می‌شود جهت کنترل، پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات و درمان بیماری‌ها و عوارض ناشی از مصرف آن، آموزش و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش به ترتیب به نسبت ۴۰درصد، ۴۰ درصد و ۲۰ درصد قرار می گیرد و هر گونه هزینه کرد در سایر برنامه ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است.

بر اساس ماده ۵۱ این لایحه، صد درصد سهم دولت از منابع موضوع بند پ ماده ۲۸ پس از کسر وجوه موضوع تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۴۲ این قانون از طریق ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص شده است برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطر سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، تغییر و اصلاح الگو مصرف و سبک زندگی، توسعه ورزش همگانی و ورزش بانوان به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد در اختیار وزارتخانه های بهداشت و درمان و ورزش و جوانان قرار می گیرد تا در غالب تدابیر بخشی و فرابخشی سلامت که به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می رسد هزینه شود. هرگونه هزینه کرد در سایر بخش ها و مغایر با اقدامات تعیین شده در این ماده ممنوع است.

بر اساس ماده ۵۲ این لایحه منابع حاصل از مالیات های موضوع مواد۳۲ و ۳۳ این قانون سهم دولت است و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند