به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز امروز خلاف روز گذشته افزایش نسبی قیمت ها را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 9 آبان 98

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۴۸۹ (یک هزار و چهارصد و هشتاد و نه ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۸ مصادف با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۵۷ درصدی به ۱,۴۹۸ (یک هزار و چهارصد و نود و هشت ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۹۸ ۹ ۰.۵۷ امروز
۱,۴۸۹ -۰.۱۸ روز قبل
۱,۴۹۲ -۱۳ -۰.۸۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۰۲,۴۰۰ (چهارصد و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰۲,۴۰۰ ۳,۲۰۰ ۰.۷۹ امروز
۳۹۹,۲۰۰ -۴۰۰ -۰.۱۱ روز قبل
۳۹۹,۶۰۰ ۲۰۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۸ درصدی، از ۵۳۲,۲۰۰ (پانصد و سی و دو هزار و دویست ) تومان به ۵۳۶,۵۰۰ (پانصد و سی و شش هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳۶,۵۰۰ ۴,۳۰۰ ۰.۸ امروز
۵۳۲,۲۰۰ -۶۰۰ -۰.۱۲ روز قبل
۵۳۲,۸۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل ، با ۱۶۰۰۰ تومان افزایش، ۱,۷۴۳,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۴۳,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۰.۹۱ امروز
۱,۷۲۷,۰۰۰ -۶,۰۰۰ -۰.۳۵ روز قبل
۱,۷۳۳,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۰.۱۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که روز قبل تا ۱۱,۱۴۶ (یازده هزار و یکصد و چهل و شش) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۸ مصادف با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۰۵ درصدی به ۱۱,۱۵۲ (یازده هزار و یکصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۱۵۲ ۶ ۰.۰۵ امروز
۱۱,۱۴۶ ۵ ۰.۰۴ روز قبل
۱۱,۱۴۱ ۳ ۰.۰۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۱,۲۸۰ (یازده هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۲,۴۵۳ (دوازده هزار و چهارصد و پنجاه و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش صفر درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۴۵۳ ۱ ۰ امروز
۱۲,۴۵۲ ۴ ۰.۰۳ روز قبل
۱۲,۴۴۸ -۰.۰۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۱.۰۷ درصدی، از ۱۴,۵۱۴ (چهارده هزار و پانصد و چهارده ) تومان به ۱۴,۶۷۱ (چهارده هزار و ششصد و هفتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۶۷۱ ۱۵۷ ۱.۰۷ امروز
۱۴,۵۱۴ -۶۶ -۰.۴۶ روز قبل
۱۴,۵۸۰ ۹۵ ۰.۶۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درام ارمنستان ۲۴ (بیست و چهار ) تومان، درهم امارات ۳,۱۰۱ (سه هزار و یکصد و یک ) تومان،  لاری گرجستان ۳,۸۲۴ (سه هزار و هشتصد و بیست و چهار ) تومان، لیر ترکیه ۱,۹۸۰ (یک هزار و نهصد و هشتاد) تومان، دلار کانادا ۸,۶۰۴ (هشت هزار و ششصد و چهار ) تومان، دلار استرالیا ۷,۸۱۲ (هفت هزار و هشتصد و دوازده ) تومان، منات آذربایجان ۶,۶۲۲ (شش هزار و ششصد و بیست و دو ) تومان، روبل روسیه ۱۷۷ (یکصد و هفتاد و هفت ) تومان، بات تایلند ۳۷۹ (سیصد و هفتاد و نه ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۷۲۱ (دو هزار و هفتصد و بیست و یک ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز سکه بهار آزادی خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۳,۸۹۹,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و نود و نه هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۸ مصادف با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ - با رشد ۱.۰۱ درصدی به ۳,۹۳۹,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و سی و نه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۳۹,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۱.۰۱ امروز
۳,۸۹۹,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۵۲ روز قبل
۳,۹۱۹,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۲.۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۳,۹۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۳,۹۳۸,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و سی و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۳۸,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰ ۰.۷۳ امروز
۳,۹۰۹,۰۰۰ -۹,۰۰۰ -۰.۲۴ روز قبل
۳,۹۱۸,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۰.۴۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۱.۴۷ درصدی، از ۲,۰۰۸,۰۰۰ (دو میلیون و هشت هزار) تومان به ۲,۰۳۸,۰۰۰ (دو میلیون و سی و هشت هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۲.۴۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۲۳۹,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۸۲۹,۰۰۰ (هشتصد و بیست و نه هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
133 نفر این پست را پسندیده اند