به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا و سکه امروز در بازار ایران کاهش پیدا کرد و دلار در صرافی ها هم ثبات قیمت را تجربه کرد، در مقابل یورو و پوند گران شدند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 20 شهریور 98

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۴۸۹ (یک هزار و چهارصد و هشتاد و نه ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۱۶ درصدی به ۱,۴۹۱ (یک هزار و چهارصد و نود و یک ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۹۱ ۲ ۰.۱۶ امروز
۱,۴۸۹ -۲۱ -۱.۴ روز قبل
۱,۵۰۹ ۲ ۰.۱۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۴۱۲,۸۰۰ (چهارصد و دوازده هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱۲,۸۰۰ -۱,۸۰۰ -۰.۴۴ امروز
۴۱۴,۶۰۰ ۹۰۰ ۰.۲۱ ۳ روز پیش
۴۱۳,۷۰۰ -۵۰۰ -۰.۱۳ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با کاهش ۰.۴۳ درصدی، از ۵۵۲,۸۰۰ (پانصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد ) تومان به ۵۵۰,۴۰۰ (پانصد و پنجاه هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵۰,۴۰۰ -۲,۴۰۰ -۰.۴۴ امروز
۵۵۲,۸۰۰ ۱,۲۰۰ ۰.۲۱ ۳ روز پیش
۵۵۱,۶۰۰ -۶۰۰ -۰.۱۱ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به ۳ روز پیش، با ۹۰۰۰ تومان کاهش، ۱,۷۸۷,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۷,۰۰۰ -۹,۰۰۰ -۰.۵۱ امروز
۱,۷۹۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۰.۳۳ ۳ روز پیش
۱,۷۹۰,۰۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۲۳ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، دلار که ۳ روز پیش تا ۱۱,۶۰۰ (یازده هزار و ششصد ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۱۱,۵۹۸ (یازده هزار و پانصد و نود و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۵۹۸ -۰.۰۲ امروز
۱۱,۶۰۰ ۲۱۱ ۱.۸۱ ۳ روز پیش
۱۱,۳۸۹ -۱۱ -۰.۱ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۱,۵۸۰ (یازده هزار و پانصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۶۹ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۲,۸۴۷ (دوازده هزار و هشتصد و چهل و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۸۴۷ ۸ ۰.۰۶ امروز
۱۲,۸۳۹ ۱۸۹ ۱.۴۷ ۳ روز پیش
۱۲,۶۵۰ ۵۰ ۰.۳۹ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش ۰.۲۹ درصدی، از ۱۴,۴۰۸ (چهارده هزار و چهارصد و هشت ) تومان به ۱۴,۴۵۱ (چهارده هزار و چهارصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۴۵۱ ۴۳ ۰.۲۹ امروز
۱۴,۴۰۸ ۷۳ ۰.۵ ۳ روز پیش
۱۴,۳۳۵ ۱۳۲ ۰.۹۲ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درام ارمنستان ۲۴ (بیست و چهار ) تومان، درهم امارات ۳,۲۱۷ (سه هزار و دویست و هفده ) تومان، لاری گرجستان ۳,۹۵۲ (سه هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان، لیر ترکیه ۲,۰۴۹ (دو هزار و چهل و نه ) تومان، دلار کانادا ۸,۸۹۸ (هشت هزار و هشتصد و نود و هشت ) تومان، دلار استرالیا ۸,۰۴۲ (هشت هزار و چهل و دو ) تومان، فرانک سوئیس ۱۲,۰۳۱ (دوازده هزار و سی و یک ) تومان، منات آذربایجان ۶,۸۷۸ (شش هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ) تومان، روبل روسیه ۱۸۰ (یکصد و هشتاد ) تومان، بات تایلند ۳۸۹ (سیصد و هشتاد و نه ) تومان و رینگیت مالزی ۲,۸۲۳ (دو هزار و هشتصد و بیست و سه ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، سکه بهار آزادی که ۳ روز پیش تا ۴,۰۹۴,۰۰۰ (چهار میلیون و نود و چهار هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ مصادف با ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹ - با کاهش ۰.۴۹ درصدی به ۴,۰۷۴,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتاد و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۷۴,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۵ امروز
۴,۰۹۴,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۲۴ ۳ روز پیش
۴,۰۸۴,۰۰۰ ۰ ۰ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۷۳ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۴,۰۹۸,۰۰۰ (چهار میلیون و نود و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به ۳ روز پیش، کاهش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۰۹۸,۰۰۰ -۲۸,۰۰۰ -۰.۶۹ امروز
۴,۱۲۶,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۰۹ ۳ روز پیش
۴,۱۲۲,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۰۹ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با کاهش ۰.۱۴ درصدی، از ۲,۰۹۸,۰۰۰ (دو میلیون و نود و هشت هزار) تومان به ۲,۰۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و نود و پنج هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۸۴ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱,۲۹۹,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۹۰۸,۰۰۰ (نهصد و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

این مطلب برایم مفید است
26 نفر این پست را پسندیده اند