در این مراسم، جناب آقای دکتر حسین پناهی آذر، معاون جدید ادارای و مالی، جناب آقای حسین جابری انصاری معاون جدید کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور،  جناب آقای سیدعباس موسوی، سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای و جناب آقای خاجی دستیار وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی معرفی شدند.

همچنین، از تلاش ها و خدمات آقایان قاسمی، سخنگو و رئیس سابق مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای (سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در فرانسه)، پناهی آذر، معاون سابق کنسولی و امور ایرانیان خارج از کشور، جابری انصاری، دستیار سابق وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی و صابری، معاون سابق اداری مالی (سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان) تقدیر و تشکر شد.