وی افرود: او می‌خواهد در تاریخ بماند و به دست فراموشی سپرده نشود. سوال اینجاست اگر یک نفر از گویندگان و فعالین سیاسی یک صدم اظهارات این آقایان را مطرح می‌کرد، برخورد جدی صورت می‌گرفت. اگر رسانه یا روزنامه‌ای اینگونه اظهارنظر کند، فیلتر و یا توقیف می‌شود. برخی از اساس کیان نظام را زیر سوال می‌برند و در استان‌ها سخنرانی می‌کنند که برخوردی با آنها نمی‌شود. چرا با احمدی‌نژاد برخورد نمی‌شود؟ اگر آزادی هست چرا با کسان دیگری که مشابه حرف‌های احمدی‌نژاد را می‌زنند برخورد می‌شود ولی با احمدی‌نژاد نه؟ این شٌبهه در ذهن مردم ایجاد می‌شود که این یک بازی است و اعتمادشان نسبت به نظام از بین می‌رود. نباید کاری کنیم که مردم دچار بدبینی و بی‌اعتمادی شوند.