به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه امامی امروز با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۳۲,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و سی و دو هزار) تومان شد.

قیمت سکه

 

قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت سکه بهار آزادی شاهد افزایش 1.12 درصدی قیمت بود، به طوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,397,000 (چهار میلیون و سیصد و نود و هفت هزار) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه 23 اسفند 1397 مصادف با 14 مارچ 2019 - با رشد 1.12 درصدی به 4,447,000 (چهار میلیون و چهارصد و چهل و هفت هزار) تومان رسید.

آخرین قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی، امروز به 4,632,000 (چهار میلیون و ششصد و سی و دو هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.43 درصدی داشت.

قیمت نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه امروز با افزایش 1.17 درصدی، از 2,519,000 (دو میلیون و پانصد و نوزده هزار) تومان به 2,549,000 (دو میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین قیمت ربع سکه با افزایش 3.03 درصدی نسبت به روز قبل ، 1,647,000 (یک میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار) تومان شد.

آخرین قیمت سکه گرمی

هر سکه گرمی امروز با افزایش 1.13 درصدی، از 868,000 (هشتصد و شصت و هشت هزار) تومان به 878,000 (هشتصد و هفتاد و هشت هزار) تومان رسید.