سکه امامی امروز با افزایش ۳.۶۳ درصدی، از ۴,۴۵۸,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار) تومان به ۴,۶۲۶,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و بیست و شش هزار) تومان رسید.

بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | بازار روی دور صعود

قیمت دلار یورو پوند امروز 22 اسفند 1397

قیمت دلار امروز

امروز دلار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار که روز قبل تا 12,847 (دوازده هزار و هشتصد و چهل و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 22 اسفند 1397 مصادف با 13 مارچ 2019 - با رشد 0.06 درصدی به 12,855 (دوازده هزار و هشتصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به 14,793 (چهارده هزار و هفتصد و نود و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر 0 درصدی داشته است.

قیمت پوند امروز

پوند امروز با افزایش 0.29 درصدی، از 16,864 (شانزده هزار و هشتصد و شصت و چهار ) تومان به 16,914 (شانزده هزار و نهصد و چهارده ) تومان رسید.

آخرین نرخ درهم امارات

درهم امارات، امروز به 3,500 (سه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر 0 درصدی داشته است.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با 5 تومان کاهش، 2,350 (دو هزار و سیصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا، امروز به 9,626 (نه هزار و ششصد و بیست و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.16 درصدی داشته است.

قیمت رینگیت مالزی امروز

در بازار امروز رینگیت مالزی نسبت به روز قبل ، با 3 تومان کاهش، 3,146 (سه هزار و یکصد و چهل و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ منات آذربایجان

همچنین منات آذربایجان با افزایش 0.01 درصدی نسبت به روز قبل ، 7,562 (هفت هزار و پانصد و شصت و دو ) تومان معامله شد.

قیمت درام ارمنستان امروز

درام ارمنستان، امروز به 26 (بیست و شش ) تومان رسید که نسبت به 7 روز پیش، کاهش 3.84 درصدی داشته است.

آخرین نرخ لاری گرجستان

لاری گرجستان امروز با افزایش 0.18 درصدی، از 4,761 (چهار هزار و هفتصد و شصت و یک ) تومان به 4,770 (چهار هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.

قیمت انس طلا، سکه و ربع سکه امروز 22 اسفند 1397

آخرین نرخ طلای 18 عیار / 740

امروز طلای 18 عیار / 740 برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که طلای 18 عیار / 740 که روز قبل تا 403,200 (چهارصد و سه هزار و دویست ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 22 اسفند 1397 مصادف با 13 مارچ 2019 - با رشد 2.25 درصدی به 412,500 (چهارصد و دوازده هزار و پانصد ) تومان رسید.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به 1,308 (یک هزار و سیصد و هشت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.89 درصدی داشته است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش 2.26 درصدی، از 408,630 (چهارصد و هشت هزار و ششصد و سی ) تومان به 418,100 (چهارصد و هجده هزار و یکصد ) تومان رسید.

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

در بازار امروز هر گرم طلا ۲۴ عیار نسبت به روز قبل ، با 12620 تومان افزایش، 557,460 (پانصد و پنجاه و هفت هزار و چهارصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

سکه بهار آزادی، امروز به 4,397,000 (چهار میلیون و سیصد و نود و هفت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر 0 درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با افزایش 3.63 درصدی، از 4,458,000 (چهار میلیون و چهارصد و پنجاه و هشت هزار) تومان به 4,626,000 (چهار میلیون و ششصد و بیست و شش هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل ، با 30000 تومان کاهش، 2,519,000 (دو میلیون و پانصد و نوزده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با 0 تومان بدون تغییر، 1,597,000 (یک میلیون و پانصد و نود و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به 868,000 (هشتصد و شصت و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر 0 درصدی داشته است.

آخرین نرخ مثقال طلا

همچنین هر مثقال طلا با افزایش 0.89 درصدی نسبت به روز قبل ، 1,784,000 (یک میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار) تومان معامله شد.