به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه امامی امروز ۴۵۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد اما قیمت نیم سکه ۵۰۰۰۰ تومان پایین آمد. 

قیمت سکه

 

قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت سکه بهار آزادی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو شد، به طوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,397,000 (چهار میلیون و سیصد و نود و هفت هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 22 اسفند 1397 مصادف با 13 مارچ 2019 - با کاهش 0.09 درصدی به 4,393,000 (چهار میلیون و سیصد و نود و سه هزار) تومان رسید.

آخرین قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی، امروز به 4,503,000 (چهار میلیون و پانصد و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.99 درصدی داشت.

قیمت نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه امروز با کاهش 2 درصدی، از 2,549,000 (دو میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان به 2,499,000 (دو میلیون و چهارصد و نود و نه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

قیمت ربع سکه امروز با بدون تغییر 0 درصدی، از 1,597,000 (یک میلیون و پانصد و نود و هفت هزار) تومان به 1,597,000 (یک میلیون و پانصد و نود و هفت هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با 10000 تومان کاهش، 858,000 (هشتصد و پنجاه و هشت هزار) تومان شد.