به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه بهار آزادی امروز اندکی افزایش پیدا کرد، اما نیم سکه و ربع سکه پایین آمد.

قیمت سکه

 

آخرین قیمت سکه بهار آزادی

قیمت سکه بهار آزادی برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، به طوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,376,000 (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه 21 اسفند 1397 مصادف با 12 مارچ 2019 - با رشد 0.02 درصدی به 4,377,000 (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی، امروز به 4,469,000 (چهار میلیون و چهارصد و شصت و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز گذشته تغییری نداشت.

قیمت نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه امروز با کاهش 0.82 درصدی، از 2,449,000 (دو میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار) تومان به 2,429,000 (دو میلیون و چهارصد و بیست و نه هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز گذشته، با 30000 تومان کاهش، 1,547,000 (یک میلیون و پانصد و چهل و هفت هزار) تومان شد.

قیمت سکه گرمی امروز

قیمت سکه گرمی نیز با 20000 تومان کاهش، 838,000 (هشتصد و سی و هشت هزار) تومان شد.