اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد که جمعیت زیادی از ایران درگیر تنش آب شرب در ایران هستند. این وضعیت در فصل تابستان بدترین وضعیت خود را دارد.

در این رابطه در گزارش «بررسی آخرین وضعیت آب شرب در کشور» مرکز پزوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: «در تابستان سال ۹۷  به دلیل کاهش بارشها در سال آبی ۹۶-۹۷ مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان جمعیت شهری و روستایی بالغ بر ۳۶.۸ میلیون نفر (معادل ۴۶درصد جمعیت کشور) تحت تنش آب شرب قرار گرفت.»