به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه بهار آزادی امروز با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۳۷۶,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار) تومان شد و سکه امامی نیز با ۱۹۰۰۰ تومان کاهش به ۴,۴۷۶,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار) تومان رسید.

قیمت سکه

قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت امروز سکه بهار آزادی مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، به طوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,396,000 (چهار میلیون و سیصد و نود و شش هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه 20 اسفند 1397 مصادف با 11 مارچ 2019 - با کاهش 0.45 درصدی به 4,376,000 (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار) تومان رسید.

آخرین قیمت سکه امامی

قیمت سکه امامی در بازار امروز به 4,476,000 (چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.42 درصدی داشت.

قیمت نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه امروز با کاهش 0.81 درصدی، از 2,469,000 (دو میلیون و چهارصد و شصت و نه هزار) تومان به 2,449,000 (دو میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل، با 40000 تومان کاهش، 1,577,000 (یک میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین قیمت سکه گرمی

قیمت هر سکه گرمی، امروز به 838,000 (هشتصد و سی و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 2.38 درصدی داشت.

قیمت مثقال طلا امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا نسبت به روز قبل، با 30000 تومان کاهش، 1,777,000 (یک میلیون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار) تومان شد.