به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه بهار آزادی امروز با کاهشی اندک به ۴,۴۲۶,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار) تومان رسید.

6

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز سکه بهار آزادی برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,446,000 (چهار میلیون و چهارصد و چهل و شش هزار) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه 19 اسفند 1397 مصادف با 10 مارچ 2019 - با کاهش 0.45 درصدی به 4,426,000 (چهار میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به 4,536,000 (چهار میلیون و پانصد و سی و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.28 درصدی داشته است.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با کاهش 3.63 درصدی، از 2,569,000 (دو میلیون و پانصد و شصت و نه هزار) تومان به 2,479,000 (دو میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار) تومان رسید.همچنین ربع سکه نسبت به روز قبل ، با 30000 تومان کاهش، 1,617,000 (یک میلیون و ششصد و هفده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم 858,000 (هشتصد و پنجاه و هشت هزار) تومان قیمت خورد.