به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه بهار آزادی در بازار امروز نسبت به روز قبل با ۲۰۰۰۰ تومان کاهش به ۴,۳۷۶,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار) تومان رسید.

قیمت سکه

آخرین قیمت سکه بهار آزادی

قیمت سکه بهار آزادی امروز در بازار برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو شد، به طوری که سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,396,000 (چهار میلیون و سیصد و نود و شش هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - پنجشنبه، 16 اسفند 1397 مصادف با 07 مارچ 2019 - با کاهش 0.45 درصد به 4,376,000 (چهار میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی در بازار امروز به 4,484,000 (چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار) تومان رسید، که نسبت به روز قبل 0.33 درصد کاهش داشت.

آخرین قیمت نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل با 50000 تومان افزایش 2,499,000 (دو میلیون و چهارصد و نود و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین قیمت ربع سکه

هر ربع سکه در بازار داخلی هم 1,597,000 (یک میلیون و پانصد و نود و هفت هزار) تومان قیمت خورد.