زهرا نژادبهرام درباره نابسامانی‌ دکل‌های مخابراتی اظهار کرد: اکنون از منظر شهری در وضع دکل‌های مخابراتی در شهر تهران نابسامانی وجود دارد و شورای شهر ساماندهی دکل‌های مخابراتی را پیگیری می‌کند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران افزود: البته وزارت ارتباطات در صدد تجمیع دکل‌های مخابراتی است و چون در صدد تجمیع و جانمایی متناسب هستند تمام تلاششان بر این است که بتوانند ساختار مناسبی را برای این دکل‌ها ایجاد کنند اما چون برخی دکل‌ها از ابتدا بدون رویکرد و نقشه خاصی طراحی شده، سیما و منظر نامناسبی را در شهر ایجاد کرده است.

وی افزود: خارج کردن دکل‌ها از منظومه دکل‌های شهر تهران اختلالات جدی در ارتباطات ایجاد می‌کند و از طرفی تمام دکل‌هایی که قرار است از یک سال پیش ایجاد شود و درخواست آنها داده شده است باید بر اساس ضوابط شورای مربوطه شناسنامه داشته باشد.

این عضو شورای شهر تهران دو نکته در راستای دکل‌های مخابراتی در شهر مورد توجه است، گفت: دو نکته سلامت و منظر شهری دارای اهمیت است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی دکل‌ها در فضای پیاده راه ایجاد شده است، گفت: اگر دکل‌ها به تازگی ایجاد شده خلاف قانون است و در این باره اصلا تعارف نداریم و صراحتا مقابل آن می‌ایستیم. برای اینکه قرار نیست فضای عمومی شهر را در اختیار دکل‌ها قرار بدهیم و هیچ توجهی به زیبایی شناختی شهر نکرده باشیم.

این عضو شورای شهر تهران گفت: دکل‌های قبلی از گذشته در شهر وجود داشتند و وزارت ارتباطات درخواست مجوز داده است و اکنون دکل جدید ندارند و اگر داشته‌اند نیز تعداد آن خیلی محدود است یا دکل‌های تجمیعی هستند چون اعلام شده است که اگر مجوز نگیرند دکل‌ها جمع‌آوری می‌شود.