در جلسه امروز چهارشنبه (۷ آذر ماه) هیات دولت بر اساس پیشنهادات وزارت کشور، «محمدرضا پورمحمدی» به عنوان استاندار آذربایجان شرقی، «محمدصادق معتمدیان» به عنوان استاندار خراسان جنوبی، «محمدعلی شجاعی» به عنوان استاندار خراسان شمالی و «احمد حسین زادگان» به عنوان استاندار مازندران تعیین شدند.

گفتنی است؛ سوابق کاری چهار استاندار تعیین شده در همین پایگاه اطلاع رسانی منتشر خواهد شد.