کریگ آلن نقاش آمریکایی دست به خلاقیت جالبی زده که بیننده را در نگاه اول به اشتباه می اندازد.

اگر شما آثار این هنرمند را از فاصله دور مشاهده کنید، این تصور به ذهنتان می‌رسد که با هماهنگی افراد کنار هم جمع شدند تا این اثر را به وجود آوردند، در حالیکه با نگاهی نزدیکتر متوجه خواهید شد که نقاش، طرح خود را به شکل آدم‌هایی در کنار هم نقاشی کرده است.

ایده این مدل طراحی زمانی به ذهن کریگ رسید که برای دیدار مادرش به نزدیکی ساحل آلاباما رفته بود؛ او وقتی از طبقه ششم به افراد نگاه کرد، متوجه هماهنگی خاصی شد که تصمیم گرفت تا این نما را به تصویر بکشد.

کریگ بر روی یک بوم سفید صدها آدم کوچک را طراحی می‌کند و با قرار دادن آنها در کنار هم، تصاویر مختلفی را خلق می‌نماید که نمونه‌هایی از این آثار را در زیر مشاهده خواهید کرد.

خلاقیت عجیب این نقاش در ترسیم اشکال+تصاویر

خلاقیت عجیب این نقاش در ترسیم اشکال+تصاویر

خلاقیت عجیب این نقاش در ترسیم اشکال+تصاویر

خلاقیت عجیب این نقاش در ترسیم اشکال+تصاویر

خلاقیت عجیب این نقاش در ترسیم اشکال+تصاویر

خلاقیت عجیب این نقاش در ترسیم اشکال+تصاویر

خلاقیت عجیب این نقاش در ترسیم اشکال+تصاویر

خلاقیت عجیب این نقاش در ترسیم اشکال+تصاویر

خلاقیت عجیب این نقاش در ترسیم اشکال+تصاویر