متن کامل مانیفست نواصولگرایی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی صبح امروز (دوشنبه) در نشست رسانه‌ای این جمعیت رونمایی شد.

 

جمعیت پیشرفت و عدالت که نزدیک به محمدباقر قالیباف است، در مانیفست خود که در مجموعه شهدای سرچشمه از آن رونمایی شد، نواصولگرایی را ایجاد بنایی نو و جدید بر «مبنای» اصول‌گرایی که همان مبانی مکتب امام (ره) است تعریف کرده.

 

در این مانیفست «تغییر اساسی» در گفتمان، رویکرد، ساختار و عملکرد، ویژگی اصلی این بنا محسوب می‌شوند و ۳ شاخص اصلی آن «مردم‌باوری»، «اسلام ناب» و «نوگرایی» است.