در ادامه تحقیقات مشخص شد که مالباختگان مبالغ مختلفی را به متهم پرداخت کرده بودند به گونه‌ای که یکی از مالباخته‌ها در شکایت خود عنوان داشته است بواسطه اطمینانی که به متهم داشته بیش از ۴ میلیارد تومان پول به وی پرداخت کرده است!

اقدامات ویژه پلیسی برای دستگیری این متهم انجام شد و سرانجام متهم پرونده سوم مهر ۱۳۹۷ دستگیر و به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.در حال حاضر متهم با قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.