هیل گزارش داد، استیو بنن، در واکنش به مقاله منتشر شده در نیویورک تایمز از سوی یک "مقام ارشد ناشناس" دولت ترامپ که خود را از اعضای "مقاومت" دانسته بود، به رویترز گفت: چیزی که شما در آن روز دیدید یک اتفاق جدی بود. این یک حمله مستقیم به نهادها بود. این یک کودتا بود.

در این مقاله شرح داده شده بود که چطور هم خود مقامی که این مقاله را نوشته و هم دیگر مقامهای ناشناس این جنبش "مقاومت" در دولت ترامپ برای مهار "اقدامات ناگوار" ترامپ تلاش می‌کنند.

بنن در ادامه به رویترز تصریح کرد: این یک بحران است. دار و دسته‌ای در میان چهره‌های تشکیلاتی این جمهوری وجود دارند که معتقدند ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا صلاحیت ندارد.

بنن گفت که این یک اتفاق تقریبا بی سابقه در تاریخ آمریکا است.

او توضیح داد: این کشور تنها یک بار چنین بحران مشابهی را آن هم در سال ۱۸۶۲ تجربه کرد، زمانی که ژنرال مک کللان و دیگر ژنرالهای بلند پایه که همگی دموکراتهای متعلق به ارتش اتحادیه بودند، گفتند که آبراهام لینکلن برای آنکه فرمانده کل قوا باشد دارای شایستگی و صلاحیت نیست.

بنن تصریح ساخت که از نظر او این بحران زائیده آنچه که برخی یک "دولت پنهان" میخوانند، نیست.

وی افزود: من یک فرد اهل تئوری توطئه نیستم، من گفته‌ام که هیچ دولت پنهانی وجود ندارد. این یک دولت چالش طلب است.

بنن همچنین تاکید کرد، اگر که یک رئیس جمهور لیبرال هم در قدرت بود باز وضعیت همین بود.

او ادامه داد: فکر نکنید اگر شما لیبرالها هم به قدرت برسید وضعیت متفاوت می‌شود. چون یک نظم تشکیلاتی هست که این طور دیکته می‌کند که آنها بهتر از مردم همه چیز را میدانند.