فرزانه سیاهکالی مرادی همسر حمید سیاهکالی مرادی به ذکر خاطره‌ای از همسر شهیدش هنگام وداع آخر با او پرداخت.

شهید مرادی دارای مدرک کارشناسی ارشد نرم افزار و دان دو کاراته بود که در آذر ۹۴ در راه دفاع از حریم اهل بیت (ع) جان خود را فدا کرد.