در این بیانیه که به امضاء آیت‌الله محمد یزدی رئیس شورای عالی حوزه علمیه قم رسیده، به محتوای تجمع پرمساله فیضیه که در آن به مراجع تقلید و خود حوزه علمیه قم اهانت‌های زیادی شده بود هیچ اشاره‌ای نشده است!