عمل تحسین برانگیز یک میلیونر چینی سوژه رسانه ها شده است. "ژونگ کونک رانگ" که یک تاجر موفق در شهر "چونگ کینگ" چین است به عنوان میلیونری که آشغال خیابان ها را تمیز می کند شناخته می شود. او هر روز و در اوقات فراغت خود با پوشیدن یک کاور و دستکش مخصوص به پاک کردن آشغال از خیابان می پردازد.

این مرد 52 ساله سه سال پیش در آغاز سال نو چینی و در سفر خود به همراه خانواده اش به استان "هاینان" در جنوب چین جمع کردن آشغال را شروع کرد. او در این سفر بصورت تصادفی با یک استاد بازنشسته دانشگاه آشنا شد که به مدت چهار سال و بصورت روزانه به جمع آوری آشغال در خیابان های محل زندگی خود مشغول بود. او که کاملا تحت تاثیر عمل اجتماعی قدرتمند آن زن قرار گرفته بود تصمیم گرفت پس از بازگشت از سفر این کار را در محل زندگی خود آغاز کند.

او که یک میلیونر است درابتدا با بازخورد منفی رسانه ها و مردم محلی روبرو شد اما این بازخوردهای منفی اثری در اراده ژونگ نداشت. او در یک مصاحبه در دسامبر سال 2017 با یکی از رسانه های چین گفت : " آیا پرت کردن و یا جمع آوری آشغال در خیابان با تحصیلات دانشگاهی، فرهنگ ، سن یا جایگاه اقتصادی ما در جامعه مرتبط نیست؟ بسیاری از مردم چین می ترسند در صورت پاک کردن یک محل از آشغال شخصیت اجتماعی آنها زیر سوال برود! جامعه امروز چین نیاز به وضع قوانین سخت گیرانه در خصوص پاکسازی خیابان ها و اماکن از آشغال دارد. "

گفتنی است؛ اگر چه ژونگ تنها یک نفر به شمار می رود اما عمل تحسین برانگیز این میلیونر فروتن موجب ایجاد انگیزه در پاکیزه نگهداشتن خیابان ها در میلیون ها شهروند چینی شده است.