مهدی تاج بار دیگر رقمی را اعلام کرده که به نظر می رسد سنگی بزرگ است برای نزدن. آنها حدود ۶ میلیون دلار برای قهرمانی در جامی نیاز دارند که پاداش قهرمانی اش ۵ میلیون دلار است!

اما چطور این اتفاق افتاده است؟ آنها که مبلغ مورد توافق شان با کارلوس کی روش را ۸۰۰ هزار دلار برای این ۶ ماه اعلام کرده اند ، چطور چنین رقمی برای قهرمانی در بازی ها نیاز دارند؟

آنها که در ۴ ماهه آینده در نهایت می توانند سه اردو برای تیم ملی داشته باشند. آنها که قرار نیست بازی های دوستانه بزرگ داشته باشند ، چطورنیازی به چنین رقم درشتی دارند تا قهرمان جام ملتهای آسیا باشند؟

چرا فدراسیون فوتبال این مسئله را شفاف اعلام نمی کند؟

آیا در مجموع ۴۵ روز اردوی آماده سازی برای چنین تورنمنتی که حالا شاید تا ۶۰ روز افزایش پیدا کند ، چرا باید حدود ۶ میلیون دلار شود؟

اگر آن ۸۰۰ هزار دلار در نظر گرفته شده در این ارقام رقم پیشنهادی کی روش باشد و اصلا همین رقم هم برای دستیارانش قرار باشد هزینه شود ، فدراسیون چرا توضیح نمی دهد که باقی هزینه ها چگونه خواهد بود؟ ۳ میلیون دلار دیگر دقیقا در چه مسیری هزینه می شود؟ اردوها؟ در همین شرایط دلاری آیا برای رفتن به اردوهایی که نهایتا ۱۰۰ دلار برای هر نفر خواهد بود ، در بازی ای دو ماهه برای ۴۰ نفر ، در نهایت چقدر خواهد شد؟

آیا ما قرار است برای بازی های دوستانه با تیم های آسیایی یا آفریقایی نچندان قوی پول بپردازیم. شاید بد نباشد فدراسیون فوتبال بر اساس تاکید دولت بر شفافیت اطلاعات ، این ریز هزینه هایی که رقمش حدود ۶ میلیون دلار می شود را منتشر کند و فقط با انتشار یک عدد بزرگ همه را شوکه نکند.

اگر چنین عددی نیاز است ، به ریز اعلام شود تا اقلا همه مردم هم بدانند برای مسیر قهرمانی در آسیا دقیقا چقدر پول کجا هزینه شده است.