این آتش‌سوزی بامداد امروز جمعه در یکی از مراکز نگهداری دختران وابسته به بهزیستی رخ داد و باعث سوختگی تعدادی از دختران شد.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی در همین رابطه در خصوص آخرین وضعیت مصدومان این حادثه گفت: به دلیل آتش سوزی در یکی از مراکز نگهداری دختران بهزیستی در مشهد تعدادی دچار سوختگی شدند که برخی به صورت سرپایی مداوا و تعدادی نیز برای تکمیل درمان به مراکز پزشکی منتقل شدند.

حمیدرضا پوریوسف تاکید کرد: خوشبختانه وضعیت مصدومان رضایت بخش است و هیچ فوتی در این حادثه نداشته ایم.