حمید رسایی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از حضورش در دادسرای ویژه روحانیت به علت شکایت حسین فریدون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ستاد انتخاباتی حسن روحانی خبر داد.

وی در توئیت خود نوشت: امروز (سوم تیر) از ساعت ۹ تا ۱۲ با شکایت حسین فریدون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ستاد انتخاباتی حسن روحانی جهت بازپرسی در دادسرای ویژه روحانیت حاضر شدم درحالیکه حسین فریدون و وکیلش و نمایندگان نهاد ریاست جمهوری و ستاد انتخاباتی روحانی درجلسه حاضر بودند.