قطر امروز-دوشنبه- پس از گذشت یک سال از محاصره اقتصادی این کشور توسط عربستان، امارات و بحرین، نزد دادگاه بین‌المللی لاهه از امارات شکایت کرد.

قطر امارات را به رفتار تبعیض آمیز در قبال قطر و مردم قطری، متهم کرد.

دولت امارات اتهام مطرح شده توسط قطر را رد کرد.