ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت اعلام وصول  سوال از رئیس جمهور درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری گفت: در چند روز گذشته دولت به این موضوع ورود کرده و برخی از نمایندگان امضاهای خود را پس گرفته اند.

 

 وی ادامه داد: اکنون تعداد امضاها برای اعلام وصول این سوال از حد نصاب افتاده است.

 

نماینده مردم آستارا در مجلس تصریح کرد: طراحان این طرح معتقدند چون نمایندگان امضا کننده این طرح تا ساعت ۱۲ فرصت داشتند تا امضاهای خودر ا پس بگیرند عدم اعلام وصول این سوال غیر قانونی است و باید اعلام وصول شود.