بارش باران در کاشان به حدی است که خیابان های کاشان از روز گذشته به زیر آب رفته و خودروها به سختی رفت و آمد می کنند.