دومین روز از مسابقات وزنه برداری قهرمانی ایران در اهواز به پایان رسید و تکلیف قهرمانان سه وزن ۷۷، ۸۵ و ۹۴ کیلوگرم مشخص شد.

ایوب موسوی دارنده مدال برنز جهان در دسته ۹۴ کیلوگرم مقام نخست را به دست آورد.

نتایج روز دوم به شرح زیر است:

دسته ۷۷ کیلوگرم
حرکت یکضرب:
۱- حمید پورحسینی (لرستان): ۱۴۲کیلوگرم
۲- حسین بیرانوند(مازندران): ۱۴۲کیلوگرم
۳- حمید ملکی (ایلام): ۱۴۱ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- ایمان شاهقلیان (چهارمحال و بختیاری): ۱۷۱کیلوگرم
۲- محمدامین علیپور(خوزستان): ۱۷۰کیلوگرم
۳- حسین بیرانوند(مازندران): ۱۶۲کیلوگرم

مجموع:
۱- ایمان شاهقلیان (چهارمحال و بختیاری): ۳۰۸کیلوگرم
۲- محمدامین علیپور(خوزستان): ۳۰۷کیلوگرم
۳- حسین بیرانوند(مازندران): ۳۰۴کیلوگرم

دسته ۸۵ کیلوگرم

حرکت یکضرب:
۱- علی مکوندی (خوزستان): ۱۵۴کیلوگرم
۲- مرتضی بیگلری(مازندران): ۱۵۰کیلوگرم
۳- مجتبی نوری (تهران): ۱۴۵ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- علی مکوندی (خوزستان): ۱۹۶کیلوگرم
۲- مرتضی بیگلری(مازندران): ۱۹۰کیلوگرم
۳- مجتبی نوری (تهران): ۱۸۷ کیلوگرم

مجموع:
۱- علی مکوندی (خوزستان): ۳۵۰کیلوگرم
۲- مرتضی بیگلری(مازندران): ۳۴۰کیلوگرم
۳- مجتبی نوری (تهران): ۳۳۲ کیلوگرم

دسته ۹۴ کیلوگرم

حرکت یکضرب:
۱- محمد زارعی (فارس): ۱۶۲کیلوگرم
۲- سید ایوب موسوی(خوزستان): ۱۶۱کیلوگرم
۳- سعید میرحسینی (تهران): ۱۵۸ کیلوگرم

حرکت دوضرب:
۱- سید ایوب موسوی(خوزستان): ۱۹۴کیلوگرم
۲- محمد زارعی (فارس): ۱۹۲کیلوگرم
۳- رحمان اورامه (خوزستان): ۱۹۱ کیلوگرم

مجموع:
۱- سید ایوب موسوی(خوزستان): ۳۵۵کیلوگرم
۲- محمد زارعی (فارس): ۳۵۴کیلوگرم
۳- رحمان اورامه (خوزستان): ۳۴۶ کیلوگرم