انتخاب این سه سیاستمدار ارشد که همگی روابط کاری محکمی با یکدیگر دارند، تلاشی از سوی رهبران اتحادیه اروپا برای قرار دادن چهره‌های نسبتا میانه‌رو در رأس نهادهای کلیدی به‌رغم صعود رهبران سیاسی راست‌گراتر است مانند جورجیا ملونی در ایتالیا و همچنین احزاب ملی‌گرا و بومی‌گرا، مانند «اجتماع ملی» مارین لوپن در فرانسه. انتصاب مجدد فون‌درلاین با آزمون جدی در پارلمان اروپا، تنها نهاد منتخب اتحادیه، روبه‌رو خواهد شد؛ جایی که او باید برای کسب اکثریت در مجمع دارای ۷۲۰کرسی، در یک رای‌گیری مخفی که قرار است در اواسط ژوئیه برگزار شود، لابی کند. او به یک گروه راست میانه تعلق دارد که بزرگ‌ترین گروه پارلمان است؛ اما با اکثریت فاصله دارد.

فون‌درلاین، ۶۵ساله، در نقش خود به‌عنوان رئیس کمیسیون اروپا از سال۲۰۱۹، به‌عنوان یک رهبر غیرمنتظره زمان جنگ برای اتحادیه اروپا شناخته شد و در صحنه جهانی شهرت بیشتری نسبت به دوران حرفه‌ای خود به‌عنوان یک سیاستمدار آلمانی به‌دست آورد. فون‌درلاین پس از رهبری یک واکنش از طرف کشورهای عضو به همه‌گیری کرونا به یک نام آشنا یا برند در اروپا تبدیل شد. حمایت قاطع او از اوکراین، برند سیاسی او بوده است. فون درلاین از منابع کمیسیون برای فشار برای تامین بودجه برای تسلیحات و بازسازی اوکراین و همچنین فشار برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا استفاده کرده است. او که عمیقا از روابط قوی اروپا با ایالات متحده حمایت می‌کند، به سرعت به یکی از قابل اعتمادترین رهبران اروپا برای رئیس‌جمهور بایدن و دولت او تبدیل شد.