هزینه‌های بالا، مسیر دشوار و سلطه غول‌های محلی حوزه فناوری، موجب کاهش پویایی این منطقه شده و استارت‌آپ‌ها و سرمایه‌گذاران را بر آن داشته است که به مناطق دیگر کوچ کنند. این پدیده به حدی رواج یافته که نام «عزیمت از سیلیکون ولی» را بر آن نهاده‌اند. در سال ۲۰۱۶، معادل ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی در مورد خروج از این منطقه گفته بودند که قصد دارند طی چند سال آینده آنجا را ترک کنند، حالا اما ۴۶ درصد آنها از چنین برنامه‌ای خبر داده‌اند. اکونومیست بر این باور است که اگر افت نسبی سیلیکون‌ولی نشان‌دهنده خیزش یک شبکه درحال شکوفایی جهانی متشکل از مناطق رقیب فعال در عرصه تکنولوژی باشد، جای بسی خشنودی است. حقیقت اما این است که متاسفانه به‌نظر می‌رسد افت سیلیکون‌ولی بیشتر به یک هشدار می‌ماند، هشداری که از دشوارتر شدن نوآوری در جای‌جای جهان حکایت دارد.