خبرگزاری فارس- مدیر طرح جایگزینی مسافربرهای شخصی ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت گفت: خرید و فروش خودروهای مسافربر شخصی به معنای انتقال امتیاز تاکسی آنها به مالکان جدید نیست و امکان واگذاری این امتیاز به غیر وجود ندارد.

حسین هاشمی با اشاره به خرید و فروش‌های انجام گرفته توسط برخی از مالکان خودروهای مسافربر شخصی ساماندهی شده، گفت: ممکن است مالکان برخی از این خودروها در طول دوره آزمایشی فعالیت، اقدام به فروش خودروی خود به دیگران کنند.

وی افزود: طی روزهای اخیر در برخی از شهرها، مالکانی به فرض انتقال امتیاز تاکسی اقدام به فروش خودروی خود به غیر کرده‌اند. در حالی که بر اساس نرم افزار طراحی شده برای این کار؛ تمامی مراحل معرفی به بانک و تحویل خودروی مسافربر به نام فردی است که در طرح اولیه شناسایی و ساماندهی مسافربرهای شخصی (که انتهای ۸۵ و ابتدای ۸۶ انجام شد) شرکت کرده‌اند و امکان تغییر این اسامی به هیچ عنوان وجود ندارد.

مدیر طرح جایگزینی مسافربرهای شخصی ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل سوخت در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد که سازمان‌های تاکسیرانی قضاوت درستی در رابطه با دوره آزمایشی فعالیت مسافربرهای شخصی داشته باشند و رانت بازی در کار نباشد، گفت: برای شفاف شدن این موضوع و رعایت عدالت دستورالعملی تحت عنوان «نحوه جایگزینی مسافربرهای شخصی موقت به تاکسی» تدوین و به تصویب هیات نمایندگان وی‍ژه رییس‌جمهور رسیده و به سازمان‌های تاکسیرانی نیز ابلاغ شده است.

وی با اشاره به ماده هشت این دستورالعمل ادامه داد: نداشتن سوء پیشینه کیفری، عدم فساد اخلاقی، حداقل سن ۲۱ سال،‌ صحت بدنی، فکری، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی،‌ نداشتن شغل دیگر، رضایت تاکسیرانی از اخلاق و عملکرد نامبرده در دوره آزمایشی، معیارهای پذیرش و تبدیل مسافربرهای شخصی به تاکسی است.

هاشمی خاطرنشان کرد: استفاده از سیستم‌های هوشمند و مکانیزه برای نظارت بیشتر بر ناوگان تاکسیرانی را در دستور کار داریم. بر اساس مذاکرات انجام شده با خودروسازان قرار است کلیه خوردوهایی که در این طرح تبدیل می‌شوند مجهز به GPS باشند تا امکان مانیتورینگ تاکسی‌ها وجود داشته باشد. هاشمی در پایان بار دیگر تأکید کرد: افرادی که در طول دوره فعالیت آزمایشی خود به عنوان تاکسی موقت به هر دلیل نسبت به فروش خودروی مسافربر ساماندهی شده خود اقدام نموده‌اند، مشمول طرح جایگزینی نمی‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به این که عمده‌ترین علت مشارکت مسافربرهای شخصی در طرح مشکلات معیشتی بوده است؛ فروش خودرو توسط مسافربرهای شخصی به معنای رفع مشکل معیشتی این افراد است. به همین دلیل امتیاز تاکسی به مالکان جدید تعلق نمی‌گیرد.