در این راستا، به‌پیوست، نامه مدیران عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا در خصوص «درخواست کاهش فاصله زمانی تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تهاتر مازاد تجدید ارزیابی با زیان انباشته» حضورتان ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) و به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی، امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه و رعایت حقوق عامه کشور، موضوع با عنایت ویژه و با نگاه حمایتی به بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات کشور را نیز از اقدامات موثر آن وزارتخانه مطلع فرمایند.»