900fdd06-eee1-4457-ba89-c8059258ce18 copy

توسعه تجارت الکترونیک و رفع فیلترینگ از مهم‌ترین دغدغه‌های دکتر پزشکیان است و استراتژی‌های جامع و مانع برای اجرای اهداف فوق تنظیم شده است. معتقدیم اگر بناست، توسعه اقتصادی صورت پذیرد، باید امنیت اقتصادی ایجاد شود و اگر قرار است به این مساله کلیدی دست یابیم باید ضمن تقویت قدرت بازدارندگی، مناسبات دیپلماتیک در عرصه بین‌الملل را متوازن کنیم. توسعه روابط هوشمند بین‌المللی در جهت احیای برجام و رفع تحریم‌ها، مسبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. این رویداد میمون، با خود افزایش تولید داخلی، ارز‌آوری و کاهش نرخ تورم را به ارمغان خواهد آورد، همان چیزی که دغدغه اصلی مردم عزیز کشور است. پذیرش FATF و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، موانع سیستم‌های بانکی و تجاری را از کشور بر‌خواهد داشت، بنابراین با بهره‌گیری از نخبگان و متخصصان و با عبور از الیگارشیست‌های انحصارگرا، نیل به توسعه متوازن اقتصادی با پیروزی دکتر پزشکیان در انتخابات و استقرار تیم متخصص و مردم‌دوست ایشان را نوید می‌دهیم.