کارها قبل از کیم روزولت انجام شده بود

در واقع او را برای شرایط بعد از کودتا مطمئن کردند‌.

به عبارتی بله‌. نمی‌دانم شما کتاب کیم روزولت را خوانده‌اید یا نه؟ خود این کیم روزولت هم در آن کتابش می‌گوید که سی‌آی‌ای به من صدهزار دلار داده بود که در ایران خرج کنم، ولی وقتی رفتم دیدم اینها آماده حرکتند؛ زاهدی در کرمانشاه آماده حرکت بود (تانک‌های سرهنگ تیمور) بختیار می‌خواست راه بیفتد. در اصفهان فرمانده لشکر گفته بود من کی باید حرکت کنم؟ همه اینها آماده بودند و می‌خواستند به طرف تهران حرکت کنند. کیم روزولت می‌گوید من دیدم خرجی ندارم بکنم تمام پولی که خرج کرده بود، ۱۰ هزار دلار بود، ۹۰ هزار دلار باقی مانده را پس داده بود به سی‌آی‌ای؛ یعنی می‌خواهم بگویم آنها [آمریکایی‌ها] به آن صورت نقش نداشتند. از عجایب است که شاه ترجیح می‌داد بگوید آمریکایی‌ها به او کمک کردند که بیاید سر کار تا اینکه بپذیرد زاهدی جانش را به خطر انداخته، مردم هم از او پشتیبانی کردند، ارتش هم از او پشتیبانی کرد و او را آوردند سر کار. این را حاضر نبود بپذیرد و ترجیح می‌داد بگوید خارجی آمده این کار را کرده و این از عجایب است.