راهیابی انرژی اتمی به وزارت اقتصاد

گفتند ما در جلسات سازمان انرژی اتمی در وین شرکت می‌کنیم و چون بقیه کشورهای توسعه یافته از ما اطلاعات بیشتری دارند ما از کنفرانس‌های آنها مطالب مربوط به اتم را می‌آموزیم. یکی از آنها گفت که در جلسه قبل رئیس هیات سوئیس یک ایرانی بود. گفتم اسم او را می‌دانید، گفت: دکتر اعتماد. من خوشحال شدم که اقلا ما یک محقق اتمی داریم. من در معاونت صنعتی وزارت اقتصاد اتاقی درست کردم که روی پلاک آن نوشته شده بود «کمیسیون انرژی اتمی ایران». من از آقایان استادان که به وین می‌رفتند تقاضا کردم که هر بار که به وین می‌روند تا در سمینارها و کنفرانس‌ها شرکت کنند، تمامی نوشته‌های مربوط به بحث‌ها و مقالات اتمی را جمع‌آوری کنند و به ایران بفرستند. برای این کار ۲هزار دلار هم به آنها دادم.