اگر این سرباز برای نقشه‌‌‌‌ها و حضور آمریکا و هم پیمانان غربی و منطقه‌ای‌اش در سوریه یا لبنان یا عراق یا یمن و فلسطین اشغالی خطری نداشت به او حمله نمی‌شد. معادله‌‌‌‌ای که سران آمریکا را بر آن داشت تا این جنایت پلید را در حق شهید سلیمانی و همرزمش المهندس مرتکب شوند، هرگز نظامی نبود بلکه فراتر از مرزهای میدانی بود و پای مفاهیم فکری،  فرهنگی و اخلاقی در میان بود. دشمنان از تکثیر الگوی شهید سلیمانی در منطقه و جهان هراسان هستند. شهید سلیمانی، اصل و اساس راهبردی دشمنان محور مقاومت را شناخته بود و با هر ماموریتی برای از بین بردن پایه‌‌‌‌های این راهبرد در هر جایی که باشد و با همه شیوه‌‌‌‌های ممکن تلاش کرد.  شهید سلیمانی برای نهادینه‌‌‌ کردن روحیه فداکاری و ازخودگذشتگی برای وطن و بشریت تلاش کرد. دشمنان از خطر شهید سلیمانی برای طرح‌‌‌های شوم و جنایتکارانه خود با خبر شده بودند. آمریکا با ترور شهید سلیمانی مرتکب جنایت شد. آمریکایی‌‌‌‌ها به خوبی دریافته بودند که شهید سلیمانی به تهدید بزرگی در برابر طرح‌‌‌‌ها و پروژه‌‌‌های آنها در منطقه تبدیل شده است.