به گزارش خبرگزاری فارس، در بخشنامه نادر جنتی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی آمده است: نظر به اینکه براساس بند ۴ الحاقی به ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب بند (۱) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، خارج شده‌اند، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۳۰۶/  ۱ مورخ ۲۱/ ۹/ ۱۳۹۶ دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌شود: اسامی بنیادها و نهادهایی که براساس نظر مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت می‌کنند، به طرح ذیل جهت ابلاغ به سازمان امور مالیاتی و مراجع ذی‌ربط برای رعایت مفاد قانون درباره آنها ایفاد می‌شود. بدیهی است مفاد تبصره‌های ماده ۲ قانون درخصوص این بنیادها و نهادها و تکالیف آنها در مورد پرداخت مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود. بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی ، کمیته امداد امام خمینی‌(ره) ،  سازمان تبلیغات اسلامی ،  دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،  بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ،  ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) ، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه المصطفی (ص) العالمیه .