جعفر آهنگران، معاون شورای‌عالی مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد بیشتر به کارهای خدماتی و بانکی می‌پردازند و عملکرد آنها نسبتا موفق بوده است. او افزود: عملکرد آنها نسبت به بخش‌های دیگر اقتصادی بهتر بوده است و آنها مرحله تکمیل زیرساخت‌ها را گذرانده و درباره اقتصاد مقاومتی هم در ۴ سال گذشته اقدامات مثبتی انجام داده و سیاست‌های راهبردی داشته‌اند و اکنون آماده پذیرش سرمایه خارجی هستند.

او ابراز امیدواری کرد از این پس باید نظارت بر سازمان مناطق آزاد تقویت شود و به کارکرد اصلی خود یعنی تولید و صادرات سوق پیدا کند. آهنگران افزود: مکان‌یابی مناطق آزاد به‌درستی صورت نگرفته چون شیوه مدیریت مناطق آزاد درآمد هزینه‌ای است. او ادامه داد: از دیگر مشکلات مناطق آزاد مساحت زمین‌هایی است که انتخاب می‌شود. در کشورهایی که روی مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مناطق آزاد بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار نیستند، اما برخی مناطق آزاد در ایران مانند منطقه آزاد ماکو ۵۴۰ هزار هکتار است و همین مساله موجب شده مدیران مناطق آزاد به‌جای تولید و صادرات به‌دنبال کارهای عمرانی و شهرداری بروند چون مناطقی که به‌عنوان منطقه آزاد تعریف شده، شهر و روستاهای بسیاری را دربر گرفته است.

آهنگران گفت: رسوب نیرو در مناطق آزاد از دیگر مشکلات این مناطق شمرده می‌شود، به‌عنوان مثال در منطقه‌ای مانند قشم کارکنان مناطق آزاد چندبرابر کارکنان شهرداری آن منطقه است، در صورتی که قرار نیست این مناطق آنقدر کارمند به‌خدمت بگیرند که در پرداخت حقوق آنها هم دچار مشکل بشوند و از راه‌هایی مانند فروش زمین و برخی عوارض، حقوق آنها را تامین کنند. او افزود: در مناطق هشتگانه آزاد ورود کالا با مسافر ممنوع شد ولی اعضای کمیسیون با این طرح مخالفت کردند و پیشنهاد شد منطقه ویژه امیرآباد به منطقه آزاد تبدیل شود و منطقه ماکو به‌عنوان یک منطقه موفق معرفی و در سیستان و بلوچستان، منطقه چابهار منطقه تجاری شد.