در این مراسم که با حضور مدیران ارشد و اعضای هیات‌مدیره دو شرکت یاد‌شده برگزار شد، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ترکیبی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه واگن‌های مسطح ۲۶ متری با قابلیت حمل دو دستگاه کانتینر ۴۰ فوتی برای نخستین بار وارد ناوگان ریلی شرکت حمل‌ونقل ترکیبی می‌شوند، تصریح کرد: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازوهای اصلی و اجرایی کریدور شمال-جنوب با الحاق این واگن‌ها قادر خواهد بود ترانزیت تایم و قیمت حمل را تا نصف نیز کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه هزینه حمل‌ونقل ریلی بر مبنای واگن محاسبه می‌شود، ادامه داد: واگن‌های ۲۶ متری با قابلیت حمل دو دستگاه کانتینر هزینه حمل را به نصف کاهش می‌دهند و رضایت بیشتری را در هر دو عامل سرعت و قیمت برای مشتریان در پی خواهند داشت.

کاپیتان ابراهیمی‌زاده ارزش قرارداد منعقد شده با این تولیدکننده داخلی را برای ساخت و خرید ۱۰۰ دستگاه واگن یاد شده ۳۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن شرکت حمل‌ونقل ترکیبی این گروه کمک به تولید داخلی را وظیفه ملی خود می‌داند و در راستای شکوفایی اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکنون سفارش خرید ۲۰۰ دستگاه واگن باری را به تولیدکنندگان داخلی ارائه داده است. وی با تاکید بر اینکه ساخت ۱۰۰ دستگاه واگن یاد شده بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد کرد، گفت: با توجه به استقبال بازار از کریدور شمال-جنوب، در صورت تامین اعتبار، واگن‌های بیشتری نیز به تولیدکنندگان داخلی سفارش خواهیم داد. مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ترکیبی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مدت اجرای قرارداد با واگن پارس اراک را ۱۰ ماه اعلام و خاطرنشان کرد: تولیدکننده داخلی قول داده است که بسیار زودتر از موعد تمام ۱۰۰ دستگاه واگن را به شرکت حمل‌ونقل ترکیبی تحویل دهد.