وزیر هم فقط می‌گوید خب! در نهایت پیرمرد روی شانه وزیر می‌زند و می‌گوید: خودتون می‌دونید و مملکتتون خداحافظ. انتشار این فیلم واکنش‌های زیادی در فضای مجازی داشت و بلافاصله هشتگ‌های #وزیر_کشاورزی،# پیرمرد،# حجتی و #کشاورز_طبسی به راه افتاد. یکی از کاربران با انتقاد از خب خب گفتن وزیر نوشت« اونجا وزیر باید جای خب گفتن آب می‌شد، دود می‌شد» کاربر دیگری نوشت «فیلم پیرمردی که با وزیر کشاورزی حرف می‌زنه، خیلی شبیه داستان‌هاییه که توی تذکره‌ها نوشتن. یه نفر از ناکجا میاد، انذار می‌ده و بدون هیچ درخواستی می‌ره. اما خب فهمیدن حرف اون آدم و تکون خوردن، یه دل دریایی می‌خواد که این دوره زمونه گیر نمی‌یاد». کاربر دیگری از اینکه پیرمرد در مقام یک ناصح پاک باخته، فواصل طبقاتی سیاسی را به هیچ می‌گیرد نوشت. وزیر کشاورزی پیش از این هم در معرض انتقادات شدید کاربران قرار گرفته بود. زمانی که در پاسخ به اعتراض یکی از کشاورزان گیلانی درخصوص واردات برنج گفته بود که سبوس بخورد.در این میان برخی از کاربران هم نوشتند که صرف حضور وزیر در میان مردم کار مثبتی است و نباید با فضاسازی‌های منفی کاری کرد که وزیران ترجیح دهند در گوشه دفتر خود بنشینند.