به گزارش «دنیای اقتصاد»، محله آبشار در زمره قدیمی‌ترین محله‌های تهران است که در قلب تاریخی پایتخت و مجاور بازار تهران قرار گرفته است. این محله از شمال به خیابان و تونل امیرکبیر، از شرق به خیابان ۱۷ شهریور، از جنوب به بزرگراه محلاتی و از غرب به محدوده خیابان ری و امین‌حضور منتهی می‌شود. قدمت این محله به دوره قاجار باز می‌گردد اما با تغییر سیاست‌های حاکمیت در کشور از سال ۱۳۳۰ به بعد مدیریت شهری به احیای بخش‌های مرکزی تهران پشت کرد و توسعه کالبدی شهر به سمت شمال پایتخت دنبال شد. ساخت زیرگذر و بعدها تونل امیرکبیر و همین‌طور احداث بزرگراه محلاتی موجب جدایی کالبدی محله آبشار با محله‌های ایران و قیام در منطقه ۱۲ شده است.

این محله در زمره پرمتقاضی‌ترین محله‌های منطقه ۱۲ برای سکونت قرار دارد. به طور کلی بخش زیادی از خانه‌های مسکونی در منطقه ۱۲ تحت تاثیر همجواری با بازار، کاربری انبار و کارگاه پیدا کرده‌اند و بخشی از بافت‌های فرسوده و ارزان‌قیمت این منطقه نیز به سکونت کارگران فصلی اختصاص یافته است. از این رو عمده محله‌های منطقه ۱۲ دچار شب‌مردگی است. اگرچه مناطق مسکونی این منطقه پرتعداد نیست، اما در میان این محله‌ها، چند محله از جمله آبشار در زمره پرتقاضاترین محله‌های منطقه برای سکونت به شمار می‌آیند. عمده بافت محله آبشار مسکونی است و همین موضوع رغبت به سکونت در آن را افزایش می‌دهد. اما انتهای این خیابان که نام جدید آن «شهید شیرازی» است، به خیابان امین‌حضور که کاربری املاک آن، فروش لوازم خانگی است منتهی می‌شود. به همین خاطر مطلوبیت نیمه شرقی محله آبشار از نیمه غربی آن بیشتر است. از سوی دیگر هر اندازه به ضلع انتهایی (غربی) محله نزدیک می‌شویم، بافت‌های فرسوده نوسازی نشده و کوچه‌های کم‌عرض و تو در تو بیشتر می‌شود و در نتیجه از مطلوبیت آن برای سکونت کاسته و به همان نسبت از قیمت ملک نیز کاسته می‌شود. در عین حال این محله از نظر سرانه‌های فرهنگی، تفریحی، تفرجی، درمانی و مراکز آموزشی در زمره محله‌های فقیر به‌شمار می‌آید.

رکورد رشد معاملات قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از آن منطقه ۱۲ شده و در این بین یکی از سه محله پرمعامله این منطقه، آبشار بوده است. مناسب بودن قیمت مسکن در منطقه ۱۲ و نیز امتیازهایی برای استفاده از وام مسکن در بافت فرسوده منظور شده، رغبت برای خرید آپارتمان در محله آبشار را افزایش داده است. قیمت آپارتمان نوساز در نیمه شرقی محله آبشار که بافت نوساز و کوچه‌های عریض‌تری دارد، بر اساس موقعیت ملک مترمربعی ۵ تا ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که هر چه به انتهای محله نزدیک می‌شویم، قیمت قدری تعدیل شده و به ۴ میلیون تومان نیز می‌رسد.