همین امر سبب‌شده تا در بورس تهران خروج پول حقیقی همچنان ادامه‌دار باشد. بر این اساس روز گذشته برآیند معاملات بازار سهام موجب شد تا درمیان نمادهای بورسی رفت‌و‌آمد سرمایه‌های خرد خالص خریدی ۲۵۵میلیارد ‌تومانی را برای حقوقی‌ها رقم بزند. این رقم در حالی به ثبت می‌رسد که به گفته بسیاری از کارشناسان زمینه برای بهبود شرایط در بازار سهام حداقل از حیث بنیادی فراهم‌شده و افت سنگین قیمت‌ها در ‌ماه‌های اخیر به افزایش ارزندگی سهام انجامیده است. در حال‌حاضر بسیاری از فعالان بازار سهام بر این باور هستند که مهم‌ترین دلیل خروج سرمایه‌های ایشان از بازار یادشده، جو منفی کنونی ناشی از بی‌اعتمادی است. دقیقا به همین دلیل است که در روزهای اخیر همچنان ارزش معاملات خرد پایین مانده و دیگر به مانند دو‌ماه ابتدایی سال ‌میلی به سرمایه‌گذاری در بورس یا فرابورس وجود ندارد. بررسی آمار و ارقام به ثبت رسیده در «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته ارزش‌ کل دادوستدهای بورسی ۲۵۹۵ میلیارد‌تومان بوده که از این میان ۱۲۸۵ میلیارد‌تومان آن به معاملات خرد اختصاص داشته است. این رقم در مقایسه با میانگین ماهانه آن اختلافی حدودا ۵۰۰‌میلیارد‌ تومانی دارد. میانگین ماهانه ارزش معاملات خرد تا  دیروز ۱۷۸۹میلیارد ‌تومان بوده است.