شرکت لیزینگ ایران (ولیز)

شرکت لیزینگ ایران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۳۶۹ ریال زیان محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۷درصد افزایش زیان داشته است. «ولیز» با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۲۲۱,۴۳۸ میلیون ریال زیان محقق کرده است.

شرکت لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)

شرکت لیزینگ رایان سایپا در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۱۷۱ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۴درصدافزایش داشته است. «ولساپا» با سرمایه ثبت شده ۹,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶‌ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۱,۵۴۷,۵۹۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.

شرکت لیزینگ ایرانیان (وایران)

شرکت لیزینگ ایرانیان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۲۱۴ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته است. «وایران» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۲۱۴,۴۹۱ میلیون ریال سود محقق کرده است.

شرکت لیزینگ خودرو غدیر (ولغدر)

شرکت لیزینگ خودرو غدیر در دوره ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹، در گزارش حسابرسی شده به ازای هر سهم ۲۴۳ ریال سود محقق کرده که نسبت به گزارش حسابرسی نشده تغییری نداشته است. «ولغدر» با سرمایه ثبت شده ۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۹ مبلغ ۱۲۸,۷۶۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)

شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دوره ۶ ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ به ازای هر سهم ۱,۱۰۵ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱۳ درصد افزایش یافته است؛ این تغییر عمدتا ناشی از رشد ۹۱۱ درصدی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.«ولصنم» با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰/ ۰۹/ ۱۳۹۹ مبلغ ۲,۲۱۰,۴۱۹ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

شرکت بهمن لیزینگ (ولبهمن)

شرکت بهمن لیزینگ در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/ ۰۶/ ۳۱ به ازای هر سهم ۲۹۸ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵۹درصد افزایش داشته است. «ولبهمن» با سرمایه ثبت شده ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۲۳۸,۵۷۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.

شرکت واسپاری ملت (ولملت)

شرکت واسپاری ملت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/ ۰۶/ ۳۱ به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱درصد افزایش داشته است. «ولملت» با سرمایه ثبت شده ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ مبلغ ۱۷۵,۷۰۹ میلیون ریال سود محقق کرده است.

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند