براساس گزارش سازمان بورس و اوراق‌بهادار، شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان‌شرقی در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۸ به ازای هرسهم ۲۳۵ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸درصد رشد داشته که عمدتا به‌خاطر افزایش ۴۵ درصد فروش است. بر این اساس درآمدهای عملیاتی «غپاذر» در دوره ۶ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال جاری به بیش از ۲هزار و ۲۳۶میلیارد ریال رسیده است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه مزبور مبلغ ۴۷ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.  بنابر اطلاعات منتشر شده، شیر پاستوریزه پگاه فارس نیز در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریورماه به ازای هرسهم ۱۹۵ ریال سود محقق کرده است. این در حالی است که پگاه فارس در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۲۲درصد را به ثبت رسانده و بالحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۴۱ درصد کاهش داشته ولی سود خالص کاهش ۲۸درصدی داشته که عمدتا به‌خاطر افزایش ۴۴درصدی هزینه‌‌هاى فروش، ادارى و عمومى و نیز افزایش ۱۰۸درصد هزینه‌های مالی است. پگاه فارس براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور مبلغ ۴۷ میلیارد و ۷۳۱ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.  در همین حال شیر پاستوریزه پگاه خراسان در دوره ۶ ماه منتهی به شهریورماه به ازای هر سهم ۲۶۲ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹درصد رشد داشته که عمدتا به‌دلیل افزایش ۴۱ درصدی فروش است به‌طوری‌که میزان فروش «غشان» در این دوره به بیش از یک‌هزار و ۲۶۰میلیارد ریال رسیده است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریورماه مبلغ ۵۲ میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.  همچنین شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان‌غربی در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریورماه به ازای هرسهم ۸۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳درصد رشد داشته که عمدتا به‌دلیل افزایش ۸۲درصدی فروش است. «غشاذر» براساس عملکرد ۶ ماهه مزبور مبلغ ۵۲ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است. همچنین شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان‌غربی دردوره یک ماهه مهر ماه از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۰۵ میلیارد و ۱۵۴ میلیون ریال درآمد داشته است.  در همین حال شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریورماه به ازای هرسهم ۵۶۱ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته که عمدتا به‌دلیل افزایش ۷۱ درصدی فروش است. پگاه‌گلپایگان براساس عملکرد ۶ ماه مزبور مبلغ ۶۷ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.   از سوی دیگر شیر پاستوریزه پگاه گلستان در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریورماه به ازای هرسهم ۱۰۶ ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد افت داشته است. دلیل این تغییرات افزایش ۵۵ درصد بهای تمام‌شده فروش و نیز افزایش ۱۰درصد هزینه‌‌هاى فروش، ادارى و عمومى اعلام شده است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به شهریورماه مبلغ ۱۲میلیارد و ۷۳۶ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.