بررسی روند تغییر و تحولات در عملکرد مرداد‌ماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل معامله نشان از آن دارد که بیشترین بازدهی کسب شده توسط این نهادهای مالی مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بوده است به‌طوری‌که در این صندوق بازدهی به بیش از ۳۹ درصد نیز رسیده است. همچنین در حالی تنها یک صندوق مردادماه را با زیان سپری کرده که از نوع صندوق سهامی بوده است. البته زیان این صندوق کمتر از یک درصد بود.

بیشترین بازدهی کسب شده توسط صندوق‌های مختلط نیز در محدوده ۲۰درصدی قرار داشته است. در میان صندوق‌های با درآمد ثابت نیز شاهد ثبت بازدهی در محدوده بیش از ۴ درصدی بودیم. صندوق‌های قابل‌معامله (از نوع غیرکالایی) نیز روندی مشابه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام داشته و توانستند بازدهی در محدوده ۳۰درصدی را به نمایش بگذارند. این در حالی است که صندوق‌های قابل معامله کالایی بر خلاف روند سوددهی بالا در ماه‌های گذشته، مردادماه را با روندی متعادل سپری کردند. این امر که به دنبال کاهش سرعت رشد قیمتی در بازار سکه و طلا، رخ داد سبب شد تا صندوق‌های مرتبط با این موضوع به بازدهی کمتر از ۱۵درصدی دست یابند (قیمت هر سکه طرح جدید در مردادماه با رشد قیمتی ۱/ ۱۹ درصدی به ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسید).

نگاهی دقیق‌تر به عملکرد صندوق‌های سهامی

همان‌طور که عنوان شد بررسی عملکرد مردادماه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام نشان از آن دارد که این نهادهای مالی در برخی موارد توانستند از شاخص کل پیشی بگیرند. به این ترتیب ۲۵ صندوق مزبور با ثبت بازدهی بیش از ۲۶ درصدی، در رتبه‌های برتر از شاخص کل بورس ایستادند.در این راستا صندوق گنجینه ارمغان الماس توانست به‌عنوان برترین صندوق در این گروه شناخته شود. صندوق مزبور بازدهی ۳۴/ ۳۹ درصدی را در مرداد‌ماه سال‌جاری کسب کرد. صندوق مزبور در عملکرد ۳ماه اخیر نیز توانست سود بیش از ۴۹درصد را به سهامداران خود اعطا کند. این صندوق در دوره‌های ۶ماه و یک سال اخیر نیز به ترتیب بازدهی ۳/ ۶۳ درصدی و ۷۸درصدی را به ثبت رساند. بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق مزبور در عمر ۶۵۰ روزه توانسته به بازدهی در حدود ۹۱ درصدی دست یابد.

بررسی پرتفوی سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس نشان از آن دارد که این صندوق بیش از ۹۲درصد از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در سهام اختصاص داده است. در این میان فلزات اساسی بیشترین حجم سرمایه‌گذاری در سبد این صندوق را شامل شده است به‌طوری‌که حدود ۳۱درصد از پرتفوی مزبور به سرمایه‌گذاری در این صنعت اختصاص دارد. محصولات شیمیایی نیز با حجم ۵/ ۲۷درصدی، یکی دیگر از صنایع مهم در پرتفوی این صندوق است. گروه‌های پالایشی‌، سرمایه‌گذاری و بانک‌ها نیز از دیگر صنایع خریداری شده در سبد صندوق مزبور است.صندوق اندیشه خبرگان سهام نیز با کسب بازدهی بیش از ۳۶درصدی در مردادماه، یکی دیگر از صندوق‌های مطرح در این دوره بوده‌ است. این صندوق در دوره‌های ۳ماه و یک سال اخیر نیز توانست بازدهی بیش از ۴۰درصدی را به نمایش بگذارد.بررسی پرتفوی این صندوق نیز نشان از حجم حدود ۹۴درصدی سرمایه‌گذاری در سهام دارد. حجم سپرده بانکی در این صندوق تنها معادل ۵/ ۰ درصد است.

در میان سهم صنایع در سبد دارایی‌های صندوق اندیشه خبرگان سهام نیز مشاهده می‌شود که این صندوق بیشترین میزان سرمایه‌گذاری‌های خود را به خرید سهام گروه فلزات اساسی اختصاص داده است. به‌طوری‌که این سهام زیر‌مجموعه صنعت بیش از ۳۱ درصد از پرتفوی این صندوق را تشکیل می‌دهد. فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی و محصولات دارویی به ترتیب در اولویت‌های دیگر این صندوق برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند.در ادامه سه صندوق مشترک کاریزما، بانک توسعه تعاون و یکم اکسیر فارابی توانستند رتبه‌های سوم تا پنجم برترین صندوق‌های سهامی در مرداد‌ماه را به خود اختصاص دهند. به این ترتیب بازدهی هر‌کدام از دو صندوق مزبور در محدوده ۳۲ تا ۳۵ درصد در نوسان بود.

بررسی پرتفوی صندوق مشترک کاریزما نشان از آن دارد که این صندوق حدود ۹۶ درصد از سبد سرمایه‌گذاری خود را به گنجاندن سهام اختصاص داده است. این صندوق هیچ نقدینگی را در خرید اوراق مشارکت اختصاص نداده و همچنین میزان وجه نقد آن نیز صفر ریال بوده است. در این میان مدیر صندوق خرید سهام محصولات شیمیایی و فلزات اساسی را در اولویت قرار داده است به‌طوری‌که سهم هر‌کدام از صنایع مزبور در پرتفوی صندوق به ترتیب معادل ۲۱ درصد و ۲۳ درصد می‌رسد.سهام زیر‌مجموعه گروه‌های چند‌رشته‌ای صنعتی کانه‌های فلزی و فرآورده‌های نفتی نیز به ترتیب ۳/ ۱۶، ۶/ ۱۳ و ۴/ ۸ درصد از سبد سرمایه‌گذاری در صنایع صندوق مشترک کاریزما را تشکیل می‌دهند.صندوق مزبور در دوره ۶ ماه اخیر نیز با کسب بازدهی حدود ۵/ ۵۵درصدی توانست یکی از بهترین صندوق‌ها در این مدت شناخته شود. این صندوق در دوره ۳ماه اخیر نیز توانست سوددهی بیش از ۵۷درصدی را به نمایش بگذارد.

ضعیف‌ترین صندوق‌ها در ماه گذشته

بررسی ضعیف‌ترین صندوق‌ها در دوره مزبور نشان از آن دارد که در ماه گذشته تنها یک صندوق با زیان مواجه شده است. به‌طور‌ی‌که صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آس حدود ۵/ ۰ درصد زیان در این ماه داشته است. این صندوق هر چند در دوره ۳ماهه سودی در حدود ۷/ ۱ درصد داشته، اما عملکرد ۶ماه گذشته آن نشان از زیان بیش از ۵/ ۱درصدی دارد.

این صندوق با عمر ۹۸۳ روزه خود توانسته از آغاز دوران فعالیت به بازدهی ۱۸/ ۲ درصدی دست یابد. این صندوق در پرتفوی خود بیش از ۸۳درصد را به سرمایه‌گذاری در اوراق اختصاص داده است.صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مپنا نیز با عملکردی خنثی و ثبت بازدهی صفر درصدی در مردادماه یکی دیگر از صندوق‌های ضعیف در این مدت بوده است. بیش از ۹۹درصد از دارایی صندوق مزبور به سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها اختصاص دارد که به‌نظر می‌رسد در پروژ‌های مربوط به تامین مالی «مپنا» باشد.در ادامه این روند صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان و صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی نیز از دیگر نهادهای مالی فعال در این زمینه بودند که سودی کمتر از یک درصد را در مردادماه به نمایش گذاشتند.

جزئیات عملکرد صندوق‌های با درآمد ثابت

صندوق‌های با درآمد ثابت توانستند در دوره یک ماهه منتهی به پایان مردادماه بازدهی تا محدوده بیش از ۴ درصدی را به نمایش بگذارند. بر این اساس صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید با ثبت بازدهی ۳۶/ ۴ درصدی، به‌عنوان برترین صندوق در این گروه شناخته شد. این صندوق در بازه زمانی ۳ماه اخیر نیز بازدهی بیش از ۹درصدی و در مدت ۶ماه نیز سوددهی ۷/ ۱۳ درصدی را تجربه کرده است.در این صندوق ۵۶درصد از سرمایه‌گذاری‌ها به سپرده بانکی و حدود ۳۴ درصد به اوراق مشارکت اختصاص دارد و به این ترتیب حدود ۹ درصد نیز سهم سرمایه‌گذاری بر سهام بوده است. فلزات اساسی بیشترین سهم را در میان صنایع این صندوق داشته است.همچنین در میان دیگر صندوق‌های با درآمد ثابت سه صندوق فراز اندیش نوین، کوثر یکم و آتیه ملت نیز هر کدام توانستند با ثبت بازدهی حدود ۳درصدی از دیگر صندوق‌های فعال در ماه گذشته شناخته شوند. صندوق با درآمد ثابت ارمغان ایرانیان نیز از دیگر صندوق‌های فعال در این حوزه بود که بازدهی ۲درصد در ماه گذشته و حدود ۷درصدی در ۳ماه گذشته را داشته است.

بررسی صندوق‌های مختلط

بررسی روند عملکردی صندوق‌های مختلط در مرداد ماه نشان از آن دارد که در این نهادهای مالی صندوق نیکوکاری ایتام برکت با ثبت بازدهی بیش از ۲۵/ ۲۰ درصدی در فهرست برترین صندوق قرار گرفته است. این صندوق در دوره ۳ماه اخیر نیز با بازدهی ۴۲/ ۳۴ درصدی توانست عملکردی مناسب داشته باشد.

در ادامه صندوق آسمان خاورمیانه و کارگزاری بانک تجارت نیز هر کدام با ثبت بازدهی بیش از ۱۷درصدی در مردادماه در فهرست صندوق‌های برتر قرار گرفتند. همچنین در این ماه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس با ثبت سود بیش از ۱۶ درصدی و صندوق مشترک آرمان شهر با ثبت سود ۳/ ۱۵ درصدی در فهرست پربازده‌ترین صندوق‌های مختلط قرار گرفتند. صندوق مشترک آرمان شهر در دوره ۳ماه نخست سال نیز سوددهی بیش از ۳۳درصدی را به نمایش گذاشته است. همچنین این صندوق در دوره ۶ماهه نیز به سود بیش از ۳۴درصدی دست یافته است. همچنین در یک سال اخیر نیز سودی بالغ بر ۴۴درصد را کسب کرده است.

نگاهی به ETFها

بررسی صندوق‌های قابل معامله در ماه گذشته نشان می‌دهد صندوق سپهر کاریزما با کسب بازدهی بیش از ۳۰ درصدی به‌عنوان برترین صندوق در این حوزه شناخته شد. صندوق افق ملت نیز با ثبت بازدهی بیش از ۲۹درصدی در فهرست برترین ETFها قرار گرفت. صندوق‌های آتیه درخشان مس، توسعه اندوخته آینده و هستی بخش آگاه نیز از دیگر ETFهای فعال در این ماه بودند که هر کدام بازدهی بیش از ۲۴ درصدی را به نمایش گذاشتند.

بررسی صندوق‌های قابل معامله کالایی نیز نشان از آن دارد که این نهادهای مالی به دنبال ایجاد جوی متعادل در بازار سکه و طلا، با مسیری متعادل همراه شدند. در حالی بازدهی سکه در مرداد ماه به ۱۹ درصد رسید که بازدهی صندوق‌های مرتبط با این موضوع نیز در محدوده کمتر از سوددهی این بازار قرار گرفت. به این ترتیب پشتوانه طلای لوتوس توانست سودی در محدوده ۱۴درصد را نصیب سرمایه‌گذاران کند. این صندوق در ۳ماه اخیر بازدهی بیش از ۸۴درصدی و در دوره ۶ماهه نیز سود قابل توجه ۱۴۶درصدی را به همراه داشته است. ضمن اینکه بررسی عملکرد یک سال اخیر این صندوق نیز نشان از ثبت بازدهی بیش از ۱۹۶درصدی دارد.دو صندوق قابل معامله دیگر در این زمینه یعنی زرافشان امید ایرانیان و اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان نیز توانستند بازدهی بیش از ۱۳درصدی را در مردادماه داشته باشند.

Untitled-1

ترین‌های بورس ترین‌های فرابورس اخبار مجامع
صنایع بورسی شرکت‌های بورسی بازار نفت
بازار طلا بازار فلزات بازار پتروشیمی‌ها
بورس کالا شاخص‌های بورس تحلیل بورس